تور قبرس شمالی


جزئیات پکیج

نام هتل سرویس یک تخته دوتخته کودک 5-1 کودک 12-6 تخت اضافه
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
در پکیج قید شده است.