تور پوکت پاتایا


جزئیات پکیج

نام هتل سرویس یک تخته دوتخته کودک 5-1 کودک 12-6 تخت اضافه
در پکیج درج شده
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
در پکیج قید شده است.