تور شیراز ویژه زمستان 96


جزئیات پکیج

نام هتل سرویس یک تخته دوتخته کودک 5-1 کودک 12-6 تخت اضافه
نصیر الملک
B.B530/000350/000199/000345/000
ارگ
B.B510/000450/000199/000445/000
کریم خان
B.B700/000500/000199/000495/000
آریو برزن
B.B1/010/000570/000199/000575/000
پارس
B.B810/000700/000199/000695/000
زندیه
B.B890000725/000199/000720/000
چمران
B.B900/000750/000199/000745/000
بلیط رفت و برگشت،ترانسفر،صبحانه
اسامی شناسنامه ای