تور قشم ویژه زمستان 96


جزئیات پکیج

نام هتل سرویس یک تخته دوتخته کودک 5-1 کودک 12-6 تخت اضافه
آرمان درگهان
B.B490/000430/000380/000
نخل زرین
B.B490/000430/000380/000
پرشین گلف
B.B500/000440/000380/000
شمس
B.B500/000440/000380/000
ایران زمین
B.B510/000450/000380/000
بهشت
B.B520/000460/000380/000
سما 1
B.B540/000470/000380/000
سینگو درگهان
B.B540/000470/000380/000
کیمیا 4
B.B610/000510/000380/000
خایج فارس
B.B530/000380/000
پرواز رفت و برگشت،ترانسفر،بیمه،تخفیفات ویژه
اسامی شناسنامه ای