تور کیش ویژه زمستان 96


جزئیات پکیج

نام هتل سرویس یک تخته دوتخته کودک 5-1 کودک 12-6 تخت اضافه
ستاره طلایی
B.B430/000385/000350/000380/000
آفتاب شرق
B.B530/000410/000350/000405/000
ارم محوطه
B.B500/000420/000350/000415/000
ققنوس
B.B550/000430/000350/000425/000
تماشا
H.B550/000430/000350/000425/000
آرا
B.B540/000440/000350/000435/000
لوتوس
B.B580/000450/000350/000445/000
ارم بزگ
B.B630/000470/000350/000465/000
گاردینا
B.B650/000480/000350/000475/000
گراند
B.B660/000485/000350/000480/000
پارسیان
H.B710/000520/000350/000495/000
جام جم
B.B730/000560/000350/000535/000
سان رایز
B.B730/000560/000350/000535/000
آرامش
H.B750/000560/000350/000535/000
شایان
B.B1/000/000670/000350/000665/000
شایگان
B.B1/150/000740/000350/000735/000
ایران
H.B1/550/000950/000350/000945/000
پرواز رفت و برگشت،ترانسفر،بیمه،تخفیفات ویژه
اسامی شناسنامه ای