تور مشهد ویژه زمستان 96


جزئیات پکیج

نام هتل سرویس یک تخته دوتخته کودک 5-1 کودک 12-6 تخت اضافه
زاینده رود
F.B360/000340/000300/000340/000
آراد
B.B490/000420/000300/000420/000
فرهاد
F.B530/000440/000300/000440/000
ایساتیس
F.B570/000460/000300/000460/000
مرمر
F.B630/000490/000300/000490/000
جواهری
F.B630/000490/000300/000490/000
عرش
F.B710/000530/000300/000530/000
پارمیدا
F.B770/000560/000300/000560/000
عماد
F.B770/000560/000300/000560/000
درویشی
B.B840/000300/000840/000
قصر طلایی
B.B940/000840/000300/000840/000
پرواز رفت و برگشت هوایی / اقامت 2 شب و 3 روز /صبحانه نهار شام ----------این پکیج با کسر 150 هزار تومان به صورت زمینی نیز اجرا می شود
اسامی شناسنامه ای