تورهای لوکس اروپا نوروز 97


جزئیات پکیج

نام هتل سرویس یک تخته دوتخته کودک 5-1 کودک 12-6 تخت اضافه
13 روز ایتالیا-فرانسه-اسپانیا
B.B4/990/0003/890/000به اضافه 3810 یورو
12 روز ایتالیا-فرانسه-هلند
B.B4/990/0003/990/000به اضافه 3680 یورو
11 روز ایتالیا
B.B4/730/0003/930/000به اضافه 3690 یورو
9 روز ایتالیا-اسپانیا
B.B4/990/0003/990/000به اضافه 2615 یورو
9 روز اسپانیا-پرتغال
B.B4/280/0003/480/000به اضافه 2550 یورو
9 روز سوئیس-فرانسه
B.B3/770/0003/070/000به اضافه 3090 یورو
11 روز اسپانیا
B.B4/430/0003/330/000به اضافه 2990 یورو
9 روز اسپانیا-یونان
B.B4/430/0003/330/000به اضافه 2540 یورو
10 روز سوئیش-آلمان-بلژیک
B.B3/670/0003/320/000به اضافه 2980 یورو
10 روز سوئیش-اتریش-جمهوری چک
B.B3/680/0003/370/000به اضافه 2950 یورو
12 روز استرالیا
B.B8/470/0006/570/000به اضافه 4380 یورو
9 روز ژاپن
B.B6/490/0005/090/000به اضافه 4680 یورو
12 روز آفریقای جنوبی
B.B6/340/0005/140/000به اضافه 3370 یورو
11 روز برزیل
B.B8/850/0006/850/000به اضافه 3990 یورو
10 روز مراکش
B.B6/580/0005/280/000به اضافه 2430 یورو
9 روز ویتنام
B.B5/930/0004/740/000به اضافه 2090 یورو
9 روز کره جنوبی
B.B6/700/0005/300/000به اضافه 2580 یورو
12 روز کانادا-مکزیک
B.B8/420/0007/100/000به اضافه 6800 یورو
8 روز فرانسه
B.B2/790/0002/790/000به اضافه 1690 یورو
8 روز اسپانیا
B.B2/530/0002/530/000به اضافه 1990 یورو
9 روز سوئیس-آلمان-اتریش-اسلواکی
B.B3/322/0002/629/000به اضافه 1890 یورو
8 روز مجارستان-اسلوانی-ایتالیا
B.B3/480/0002/950/000به اضافه 1790 یورو
14 روز با کشتی به آمریکای جنوبی
B.B7990000به اضافه 3690 یورو
11 روز با کشتی به اروپا
B.B4/890/000به اضافه 3090 یورو
بلیط رفت و برگشت،ویزا،اقامت